Tillgänglighet

Att ha en funktionsnedsättning ska inte hindra någon från att kunna läsa och ta till sig vår information. Vår vision är att nå ut med vår information till alla. Därför har vi hög tillgänglighet på våra webbplatser.

Denna webbplats är en responsiv webbplats. Det betyder att den anpassar sitt innehåll så att den fungerar och ser bra ut i både mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Exempel på tillgänglighet på vår webbplats

  • Förklarande texter som beskriver ljud och video på webbplatsen.
  • Navigeringen ska vara lätt att förstå. Utformning och placering av menyer, länkar o.dyl. ska vara lätt att komma ihåg för användaren. Menyn är tab-bar, vilket innebär att du kan navigera i den utan att använda din mus.
  • Alla bilder och grafiska objekt förses med alt-text. Det så att personer med synnedsättning kan få den syntolkad. Alt-texten är obligatorisk att fylla i och den ska informationsmässigt fylla samma funktion som bilden.
  • Konsekvens vad gäller struktur och design. Vi använder stilmallar för att formatera sidorna. Enhetlig design underlättar navigering för alla, speciellt för lindrigt utvecklingsstörda.
  • Användandet av ramar i webbplatsen undviks så långt det är möjligt. Om vi måste använda dessa så ger vi ramarna ett meningsfullt namn.
  • Vi använder rubriker för att strukturera information på rätt sätt.
  • Vi har tydliga riktlinjer för hur man skapar tillgängliga länkar.

Vid frågor eller synpunkter om tillgängligheten på webbplatsen kontakta gärna hej@ohmy.co.